13 Mart 2013 Çarşamba

Elektronik Sigara ve E-Likitlerin Gümrük Girişi Hk

 

E-Sigara ve E-Likitlerin Gümrük Girişi Hakkında Bilgiler:

 
       Elektronik Sigara Gümrük Girişi Hakkında:

       2008 yılında elektronik sigaranın ülkemizde yasaklanmasına dair bir karar alınmış olmakla birlikte, bu yasağın içeriği madde madde ayrıntılandırılmadığı için, çoğu kez yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. "Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün elektronik sigaralar hakkındaki yazısı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusu." aşağıdaki gibidir.
 
 
Üzerlerine tıklayarak görüntüleri büyütebilirsiniz.

       Metninden de anlaşılacağı üzere, bu yasak elektronik sigara reklamına dairdir ve aynı zamanda o yıllarda üretilen 'kartuşlu' elektronik sigaraların, kartuşlarını ele almıştır. Günümüzde ise elektronik sigaraların buharlaştıcı kısımları atomizer, clearomizer vb. gibi isimler almış olup, kartuşlu sistemden farklı olarak, direkt sıvı içermemekte ve bu nedenle aynı duruma birebir karşılık gelmeyen -nikotinsiz ve sıvısız- bir aksam özelliği göstermektedir.
 
       İlgili metinde elektronik sigaranın kendisi 'tıbbi cihaz' ve o zamanki modellerde kullanılan kartuşların ise 'tıbbi ürün' statüsünde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. (Kartuşlu elektronik sigara üretimi günümüzde halen mevcuttur.)
 
       İster nikotinli ve ister nikotinsiz olsun bu ürünler 4207 sayılı kanunun kısıtlama ve yasakları kapsamında değerlendirilmesi yönünde karar alınıp; Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır. Yani buradaki yasaklar kullanım alanı ve mekanlarına dair kısıtlamaları içermektedir.

       Dolayısıyla 'tıbbi cihaz' kapsamında yer alan 'kartuşsuz' ekipmanın gümrükten geçmesine dair, buraya kadar herhangi bir yasak yoktur.
 
       İlgili metinde, içinde barındırdığı sıvı nedeniyle kartuşlara ilişkin kısıtlama getirilmek istenmiş 'kartuşun' ve nikotinsiz ve zararsız olduğu ancak ilgili birim tarafından onaylanırsa, ithalinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Buna karşın ilgili metinde tıbbi cihaz statüsünde olan elektronik sigara ithaline ilişkin bir yasaklama ifadesi yer almamaktadır. Bu durumda ithalinde dikkat edilmesi gereken ürünün sadece kartuş olduğu ve ancak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca onaylanması koşuluyla yurda girebileceğini açıkça görüyoruz.
 
       Metnin devamında ise elektronik sigaranın tıbbi cihaz kapsamında değerlendirebileceği ve ama bakanlığa henüz bu yönde bir başvuru olmaması nedeniyle hem elektronik sigara ve hem de kartuşlarının eczaneler dahil, satışına müsaade edilmemesi yönünde karar alındığını görüyoruz. Her ne kadar yurt içinde satışı yasak olsa dahi -hediye ya da kişisel kullanım amaçlı olarak- ithaline ya da yurda girişine ilişkin bir yasak yoktur. Yurda girmesine ilişkin bir yasaklama ifadesi olmayınca, kartuşsuz e-sigaranın gümrük geçişinde bir kısıtlama olması söz konusu olamaz.. Bu durumda yurt dışından gelen -kartuş harici- elektronik sigara ve aksamlarının alıcısına teslim edilmesinde bir yasaklama ya da sakınca yoktur. Bu yönde bir karar yoktur. Yasaklama sadece satışına ilişkindir.
 
       İzinsiz satılan elektronik sigara ve kartuşlarının ise 1262 sayılı kanunun 19. maddesi ve ek 6. maddesine göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
 

       İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (Bahsi geçen maddeler)
 
       Kanun Numarası: 1262
       Kanun Kabul Tarihi: 14/05/1928
       Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1928
       Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 898
 
       Madde 19 - (Değişik madde: 04/01/1943 - 4348/1 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./43.mad)
 
       Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arzeden veya sattıranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi oldukları takdirde, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi olmadıkları takdirde, binbeşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde 18 inci maddede yazılı ceza tatbik olunur.
       Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur.
 
       Ek Madde 6 - (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./46.mad)
       Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinde tanımlanan kabahatlerin konusunu oluşturan müstahzarlara elkonularak, bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

*   *   *

TDK 'ya göre müstahzar sözcüğünün anlamı:
       müstahzar
       sıfat eskimiş Arapça musta§øar
       1. sıfat Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
       2. isim, tıp (***) Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan ticari ilaç, preparat

*   *   *

       E-Likit'lerin Gümrük Girişi Hakkında:
 
       1262 sayılı kanun okunduğunda, e-likitlerin de müstahzar kapsamında olması nedeniyle ruhsatsız olarak imali ve satışı yasaktır. Altındaki ifadede ise "ruhsatsız olarak ticari amaçla ithal etmek yasaktır" deniliyor. Yani ticari amaç olmaması halinde ruhsatsız olarak gümrükten geçmesinde sorun yok. Eğer gümrükten geçişi sonrasında ticari amaç ve satışı tespit edilirse, bu durum kaçakçılık suçu oluşturuyor ve bu suçu işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunuyor.
 
       Yani eğer gümrükten kartuş geçirmek istersek bunun için ilgili birimden onayının alınması gerekir. Fakat ticari amaç olmayıp, kişisel amaçlarla müstahzar söz konusuysa gümrükten geçişinde herhangi bir yasal engel yoktur.
 
       Sonuç: Anlaşılan odur ki, gümrük kontrolünde kartuşsuz elektronik sigara ve e-likit geçişinde yasal bir engel yoktur. Eğer sorun yaşıyorsak, bu durum ilgili birimdeki yetkililerin eksik bilgi ile birlikte, yanlış anlama ve yorumlamalarından kaynaklanmaktadır. Hukuki bir dayanağı yoktur.
 
       Bu durumda, gümrükten;
       - Kartuşsuz elektronik sigara girişinde yasal sakınca yoktur. Özel bir izin ya da onay gerekmez.
       - E-likit girişinde yasal sakınca yoktur. Özel bir izin ya da onay gerekmez. (Satışı yasaktır.)
       - E-sigara kartuşu ya da kartuşlu elektronik sigara girişi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından alınacak raporlarla, kartuşun sıvısının nikotin içermediğinin ve zararsız olduğunun teyit edilmesi ile mümkündür.

       Yeni bir düzenleme yapılana kadar, 13 Mart 2013 tarihi itibarıyla durum bu şekildedir.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle herhangi bir ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Amaç bilgi paylaşımıdır. Keyifli içimler.
 

5 yorum:

 1. S.A.
  bilgilendirme için teşekkürler
  beim kullanma amaçlı getirmek istediğim sıvı elektronik sigaralarım gümrük tarafından geri çevrildi.
  ne yapmam lazım
  memurları ikna edemiyorum
  selamlar...

  YanıtlaSil
 2. Sıvısı elektronik sigaranın içinde olan, ikisi birlikte bir ürün mü bu sigaralar? Bir de hangi şehir?

  YanıtlaSil
 3. Ego serisi
  Adana gümrüğü

  YanıtlaSil
 4. Sağlık bakanlığı o zamanki yazısında sadece kartuşlu e-sigara için kısıtlama getirmiş. Dolayısıyla kartuşsuz elektronik sigara girişinde yasal sakınca yok. Ama ısrarla vermemekte diretilirse bakanlığın hukuk müşavirliğine danışılarak hareket edilebilir. Belki kartuşsuz sigaranın yasak olmadığını belirten bir yazı düzenlerler. Ya da Son çare olarak idare mahkemesine dava açılabilir.

  YanıtlaSil
 5. bilgilendirmen icin tesekürler

  baya aydinlandik.

  YanıtlaSil