13 Mart 2013 Çarşamba

Elektronik Sigara ve E-Likitlerin Gümrük Girişi Hk

 

E-Sigara ve E-Likitlerin Gümrük Girişi Hakkında Bilgiler:

 
       Elektronik Sigara Gümrük Girişi Hakkında:

       2008 yılında elektronik sigaranın ülkemizde yasaklanmasına dair bir karar alınmış olmakla birlikte, bu yasağın içeriği madde madde ayrıntılandırılmadığı için, çoğu kez yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. "Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün elektronik sigaralar hakkındaki yazısı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusu." aşağıdaki gibidir.
 
 
Üzerlerine tıklayarak görüntüleri büyütebilirsiniz.

       Metninden de anlaşılacağı üzere, bu yasak elektronik sigara reklamına dairdir ve aynı zamanda o yıllarda üretilen 'kartuşlu' elektronik sigaraların, kartuşlarını ele almıştır. Günümüzde ise elektronik sigaraların buharlaştıcı kısımları atomizer, clearomizer vb. gibi isimler almış olup, kartuşlu sistemden farklı olarak, direkt sıvı içermemekte ve bu nedenle aynı duruma birebir karşılık gelmeyen -nikotinsiz ve sıvısız- bir aksam özelliği göstermektedir.
 
       İlgili metinde elektronik sigaranın kendisi 'tıbbi cihaz' ve o zamanki modellerde kullanılan kartuşların ise 'tıbbi ürün' statüsünde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. (Kartuşlu elektronik sigara üretimi günümüzde halen mevcuttur.)
 
       İster nikotinli ve ister nikotinsiz olsun bu ürünler 4207 sayılı kanunun kısıtlama ve yasakları kapsamında değerlendirilmesi yönünde karar alınıp; Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır. Yani buradaki yasaklar kullanım alanı ve mekanlarına dair kısıtlamaları içermektedir.

       Dolayısıyla 'tıbbi cihaz' kapsamında yer alan 'kartuşsuz' ekipmanın gümrükten geçmesine dair, buraya kadar herhangi bir yasak yoktur.
 
       İlgili metinde, içinde barındırdığı sıvı nedeniyle kartuşlara ilişkin kısıtlama getirilmek istenmiş 'kartuşun' ve nikotinsiz ve zararsız olduğu ancak ilgili birim tarafından onaylanırsa, ithalinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Buna karşın ilgili metinde tıbbi cihaz statüsünde olan elektronik sigara ithaline ilişkin bir yasaklama ifadesi yer almamaktadır. Bu durumda ithalinde dikkat edilmesi gereken ürünün sadece kartuş olduğu ve ancak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca onaylanması koşuluyla yurda girebileceğini açıkça görüyoruz.
 
       Metnin devamında ise elektronik sigaranın tıbbi cihaz kapsamında değerlendirebileceği ve ama bakanlığa henüz bu yönde bir başvuru olmaması nedeniyle hem elektronik sigara ve hem de kartuşlarının eczaneler dahil, satışına müsaade edilmemesi yönünde karar alındığını görüyoruz. Her ne kadar yurt içinde satışı yasak olsa dahi -hediye ya da kişisel kullanım amaçlı olarak- ithaline ya da yurda girişine ilişkin bir yasak yoktur. Yurda girmesine ilişkin bir yasaklama ifadesi olmayınca, kartuşsuz e-sigaranın gümrük geçişinde bir kısıtlama olması söz konusu olamaz.. Bu durumda yurt dışından gelen -kartuş harici- elektronik sigara ve aksamlarının alıcısına teslim edilmesinde bir yasaklama ya da sakınca yoktur. Bu yönde bir karar yoktur. Yasaklama sadece satışına ilişkindir.
 
       İzinsiz satılan elektronik sigara ve kartuşlarının ise 1262 sayılı kanunun 19. maddesi ve ek 6. maddesine göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
 

       İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (Bahsi geçen maddeler)
 
       Kanun Numarası: 1262
       Kanun Kabul Tarihi: 14/05/1928
       Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1928
       Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 898
 
       Madde 19 - (Değişik madde: 04/01/1943 - 4348/1 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./43.mad)
 
       Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arzeden veya sattıranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi oldukları takdirde, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi olmadıkları takdirde, binbeşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde 18 inci maddede yazılı ceza tatbik olunur.
       Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur.
 
       Ek Madde 6 - (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./46.mad)
       Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinde tanımlanan kabahatlerin konusunu oluşturan müstahzarlara elkonularak, bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

*   *   *

TDK 'ya göre müstahzar sözcüğünün anlamı:
       müstahzar
       sıfat eskimiş Arapça musta§øar
       1. sıfat Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
       2. isim, tıp (***) Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan ticari ilaç, preparat

*   *   *

       E-Likit'lerin Gümrük Girişi Hakkında:
 
       1262 sayılı kanun okunduğunda, e-likitlerin de müstahzar kapsamında olması nedeniyle ruhsatsız olarak imali ve satışı yasaktır. Altındaki ifadede ise "ruhsatsız olarak ticari amaçla ithal etmek yasaktır" deniliyor. Yani ticari amaç olmaması halinde ruhsatsız olarak gümrükten geçmesinde sorun yok. Eğer gümrükten geçişi sonrasında ticari amaç ve satışı tespit edilirse, bu durum kaçakçılık suçu oluşturuyor ve bu suçu işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunuyor.
 
       Yani eğer gümrükten kartuş geçirmek istersek bunun için ilgili birimden onayının alınması gerekir. Fakat ticari amaç olmayıp, kişisel amaçlarla müstahzar söz konusuysa gümrükten geçişinde herhangi bir yasal engel yoktur.
 
       Sonuç: Anlaşılan odur ki, gümrük kontrolünde kartuşsuz elektronik sigara ve e-likit geçişinde yasal bir engel yoktur. Eğer sorun yaşıyorsak, bu durum ilgili birimdeki yetkililerin eksik bilgi ile birlikte, yanlış anlama ve yorumlamalarından kaynaklanmaktadır. Hukuki bir dayanağı yoktur.
 
       Bu durumda, gümrükten;
       - Kartuşsuz elektronik sigara girişinde yasal sakınca yoktur. Özel bir izin ya da onay gerekmez.
       - E-likit girişinde yasal sakınca yoktur. Özel bir izin ya da onay gerekmez. (Satışı yasaktır.)
       - E-sigara kartuşu ya da kartuşlu elektronik sigara girişi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından alınacak raporlarla, kartuşun sıvısının nikotin içermediğinin ve zararsız olduğunun teyit edilmesi ile mümkündür.

       Yeni bir düzenleme yapılana kadar, 13 Mart 2013 tarihi itibarıyla durum bu şekildedir.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle herhangi bir ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Amaç bilgi paylaşımıdır. Keyifli içimler.
 

2 Mart 2013 Cumartesi

En iyi e-likit hangisi? E-likit nereden alınır?Neden Bilindik Yerden Alınmış Kaliteli E-Likit Kullanmalıyız?

  
       E-sigara kullanmadan önce okuduğum kaynaklarda e-likit için "Çin üretimi e-likit kullanmayın, içinde ne olduğu belli değil" ya da "Yerli e-likitler genellikle merdiven altı tabir edilen üretim olduğu için, kullanmak sakıncalı" türü yazılar görüp, çok da önemsemiyordum. Ama neden önemsenmesi gerektiğini gerçek ürün satıyormuş gibi bir izlenim yaratan Türk internet sitesinden alışveriş yapınca anladım.
 
       Daha ilk e-sigara deneyimimde, bilindik bir markanın sıfır nikotinli Virginia tütününü sipariş ettim ve elime geçtiğinde bunu Çin malı bilindik bir markanın yüksek nikotin oranlı tütünüyle harmanladım. Amacım nikotin miktarını orta düzeye getirmekti. İçimlerde genellikle ağzımda acı bir tat kalıyordu. Ben bunu Çin malı e-likitin kötü olmasına bağlayarak bir süre devam ettim. Zaten az kullanıyor ve çok nefes çekmiyordum.
 
       On gün kadar sonra bir gece bolca içmiştim ve sanki nefesim bile daralmıştı. Sabah uyandığımda hala bir nefes tıkanması hissi, derin nefes alamama gibi sorunum vardı ve sanki akciğerlerimde belli belirsiz ağrımsı bir rahatsızlık hissediyordum. İki gün elektronik sigaraya hiç dokunmadım ve sonra yeni bir atomizere sadece güvendiğim markanın, Türk sitesinden aldığım e-likitini doldurdum. Deneme olarak 5-6 nefes çektim ve dilimde yine acılık hissi ile birlikte içimi bıraktım. Zaten bu defa ciğerlere çok çekmemiş, dumanı daha çok ağzımda yuvarlamıştım.
 
       Saatler geçtikçe dilimdeki damağımdaki acılık hissi, zehirlenme belirtisi gibi abartılı bir şekle gelmiş, tarif edilemez bir rahatsızlık vermeye başlamıştı. Belki geçer umuduyla bir şeyler yiyip içmem dahi fayda etmiyordu. Yaklaşık bir gün bu kötü rahatsızlığı hissettim. Bu arada ürünün şişesinin üzerine baktığımda, etiketin gerçek gibi durmadığını da fark ettim.
 
       İşte bu ne olduğunu bile bilmediğimiz, para kazanmak amacıyla içine her bir şeyi katıp, belki kendi bile denemeden üreten üreticilerden e-likit almanın sakıncasını bu olumsuzlukları yaşadıktan sonra anladım. Bir de ilk deneyimler olduğu için, kullananın e-sigara kullanmaya tövbe edip, gerçek sigaraya dönmesini bırakın, insanın hayatını tehlikeye sokacak olumsuzluklarla dahi karşılaşılabilir.
 
       Bütün bunları aktardım ki, siz de benzer olumsuzlukları yaşamayın ve baştan tedbirli olun. Çin üretimi ve merdiven altı tabir edilen ürünlerden kesinlikle uzak durun. Evet isterse Çinliler her şeyin en iyisini de yapabiliyor ama genel mantaliteleri bu yaklaşıma uygun olmadığı için, ciğerlerimize kadar çektiğimiz buharın ne olabileceği hakkında hiç bir fikrimiz yok. Aynı şekilde yerli fırsatçılar da para kazanabilecekleri bir faaliyet alanı bulunca, hiç bir şeyi önemsemeden, hazırladıkları karışımın içine olmadık her şeyi koyabilir. Dakikalar içinde ve birkaç solukta bu belki de zehir özelliği taşıyan aromalarla karıştırılmış, ne olduğunu bilemediğimiz sıvılar nedeniyle ciddi zarar görebiliriz.
 
       Bu nedenlerle e-likit alışverişimizi, taklitlerden de korunmak amacıyla kaliteli orijinal ürün satan bilindik yabancı sitelerden yapmalıyız. Elimde çokça e-likit satıcısı linki vardı ama "hangi e-likit" diye soranlara, ben aşağıda sadece güvenilir satıcıların web sayfası satış linklerini sizlerle paylaşıyorum. Keyifli içimler.
  

En iyi e-likit satış siteleri ve e-likit seçimi:

 
ToscanaMall: (Genel-Karma) Dünyanın her yerinden, en iyiler sayfası;

Toscana alışverişinizde ürünün gümrükte takılmaması için, şu notu ekleyebilirsiniz:

''Please do not stick your label on the package and bottle as Toscana Mall.''

Böylece ürün paketine 'Toscana Mall'dan geldiğine dair bir yazı eklemeyeceklerdir.


Johnson Creek:

ALIEN VISIONS E-JUICE:

Halo PURITY:


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Anlatımlar ve linkler reklam maksatlı değildir. Amaç bilgi paylaşımıdır. Dumanınız bol olsun.

1 Mart 2013 Cuma

scscscsc'den, Kaliteli E-Sigara Seti Tavsiyesi

V2 Vamo VV / VW Mod, Paslanmaz Çelik E-sigara

scscscsc'den, Dört Dörtlük Elektronik Sigara Seti Tavsiyesi:

 
       Ürün tek parça set halinde olup, gereksinim duyulabilecek diğer yedek bileşenler ve e-likit OceanVapor'dan -yani tavsiye edilenlerin tamamı aynı siteden- önerilmiştir.
 
E-sigara set: $39,99 (e-likit hariç, tam set fiyatı)
 
       Set bileşenleri: 1 adet vv Vamo gövde, 2 adet 18350 pil, 2 adet Vivi Nova clearomizer, 1 adet şarj cihazı ve 1 adet kullanım kılavuzu.
 *  *  *
 

Yedekler ve E-Sigara Sıvısı: 

 
Buharlaştırıcı: $2,20 (birim fiyatı)
 
 


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Anlatımlar ve linkler reklam maksatlı değildir. Sadece bilgi paylaşımı hedeflenmiştir.
 

27 Şubat 2013 Çarşamba

Adnan TOYUNÇ'dan, Toplama Yarı Profesyonel Set

 
Pil ve şarj cihazı


Adnan TOYUNÇ'dan Toplama Yarı Profesyonel E-Sigara Seti:


       Kaliteli bir kombinasyon oluşturmak amacıyla, ürünler farklı sitelerden toplanmıştır.

Pil: Siteye üye olunduğunda fiyat: $33.49

Atomizer: (İki adet alınması tavsiye olunur) Birim fiyat: £10.95

Coil head: (1 coil head tahmini 1 - 2 hafta keyifli kullanım sunar) Birim fiyat: £2.25

Şarj cihazı: Batarya ile birlikte geliyor, ihtiyacınız yok.

E-Likit: Keyfinize göre bu siteden seçebilirsiniz. €3.69 - €4.40 - €5.50 - €6.95 - €7.90 - €9.95 gibi fiyatlar var.
*  *  *

       Adnan Toytunç, likit kullanımında seçici olunmasını öneriyor. Çin üretimi e-likitler genellikle 'merdiven altı' (üretimi) tabir edilen ürünler olduğu için, kullanıcıların bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyor. Bu nedenle, içeriği ve üretim şartları belli olmayan Çin üretimi e-likitlerden kesinlikle uzak durulması konusunda özellikle hassas davranmamızı öneriyor. Önemli bir noktaya dikkatimizi çektiği ve paylaşımları için teşekkürü borç biliyoruz.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Amaç bilgi paylaşımıdır.
 

26 Şubat 2013 Salı

Abdullah AKSOY'dan Toplama E-Sigara Seti Tavsiyesi


 

Abdullah AKSOY'dan TinyDeal, Toplama E-Sigara Seti:

 
Pil: $10.83
 
Atomizer: $7.51
 
E-Likit: $2.86
Önemli not: Merdiven altı tabir edilen, içeriği belirsiz, Çin malı e-likitler aslında tavsiye edilmiyor. Ancak aynı siteden tek sipariş paketinde tüm ihtiyacın bir arada olması düşüncesinden hareketle burada bu e-likit tavsiyesine de yer verildi.

Atomizer içi yedeği: $3.74
 
Şarj cihazı: $2.10
  
*  *  *
 
Alternatif atomizer: $2.61 (Yukarıdakine daha ucuz ancak haznesi daha küçük)

Değerli paylaşımları için Abdullah arkadaşımıza teşekkür ediyorum.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Amaç bilgi paylaşımıdır.
 

25 Şubat 2013 Pazartesi

CHOCKSHEEKER'den Toplama E-Sigara Seti Tavsiyesi


 

TINYDEAL.com'dan Deneyimli Kullanıcı Tavsiyeleri

 
 
       Elektronik sigaraya yeni başlayacak olanlar kafalarında "hangi elektronik sigara daha iyi" sorusuyla, tavsiyeye gereksinim duyuyorlar. İşte www.tinydeal.com sitesinden parça parça toplanarak oluşturulmuş bir e-sigara seti önerisi aşağıda sizi bekliyor.
 
       Aşağıda linkleri yer alan TinyDeal sitesi üyelik gerektiriyor ve kredi kartı ile Paypal üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Yabancı dili yetersiz olanlar Chrome tarayıcının çeviri özelliğinden faydalanarak kolayca işlerini görebiliyorlar. Siparişten sonra kargonun elinize geçmesi 2 haftayı bulup, 4 haftaya kadar uzayabiliyor. Tabii kargonun gümrükte takılması riski de var. Yüklü bir sipariş vermeniz, bu riski artıracağından, fazla alım yapacaksanız, birkaç gün aralıklarla parti parti sipariş vermeniz tavsiye olunur.


TinyDeal sitesinden, kullanıcı tavsiyesi toplama E-Sigara Seti:

http://www.tinydeal.com/quit-smoking-3-x-practical-soft-cleaner-cloth-for-e-cigarette-p-61977.html   $1,16   (Lükse kaçanlar için, üç adet temizleme bezi)

http://www.tinydeal.com/quit-smoking-tobacco-flavor-liquid-for-e-cigarette-30ml-p-22470.html   $2.90   (18 mg nikotinli likit, isteğe bağlı olarak 2 adet alınabilir)
Önemli not: Merdiven altı tabir edilen, içeriği belirsiz, Çin malı e-likitler aslında tavsiye edilmiyor. Ancak aynı siteden tek sipariş paketinde tüm ihtiyacın bir arada olması düşüncesinden hareketle burada bu e-likit tavsiyesine de yer verildi.

       (Hepsinden birer adet alırsak, toplam tutar; $20.25 ya da her birinden belirtilen adetlerde alırsak, toplam tutar; $30.25)
 
*  *  * 
 
       Yukarıdaki toplama set bileşenlerini öneren, CHOCKSHEEKER arkadaşımız farklı bir siteden ısrarla aşağıdaki likiti sipariş vermenizi tavsiye ediyor:

http://vapingzone.com/product-info.php?VZ_USA_VG_Real_Cig_Red_E-Liquid_-pid759.html (Yoğun sigara içenlerin 36 mg nikotinli likiti seçmesi daha akla yatkın olur ve 120 ml olan en uygun görünen gibi)

       Linkleri bizlerle paylaşan CHOCKSHEEKER 'e teşekkür ederiz.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Anlatımlar ve linkler reklam maksatlı değildir. Yalnızca bilgi paylaşımı hedeflenmiştir.
 

Elektronik Sigara Nedir? E- Sigara Tarihçesi 
 

Elektronik Sigara ve Tarihçesi

 
       Elektronik sigara; bildiğimiz sigara gibi içilebilen, içerken duman benzeri bir buharı içimize çekebildiğimiz ve isteğe göre bu buhar içinde değişik oranlarda nikotin bulunabilen bir sigara simülatörüdür. İçim tadı sigaradan farklıdır. Bu tat, içinde bulunan akışkan sıvının barındırdığı aromalar vasıtasıyla sağlanır. Muhtelif çeşitte farklı aromalarla çok değişik tatlarda içim zevki deneyimlemek mümkündür. Daha çok nargileyi andıran bir içim tadı vardır. Bu nedenle bildiğimiz normal sigara ile aynı olması beklenmemelidir. Sitemizde genel olarak, 'hangi elektronik sigara seçilmeli' sorusuna yanıt arayacağız. Ancak öncelikle e-sigara tarihçesinden bahsetmek istedik.
 
       Elektronik sigaraya buhar sağlayan, içindeki akışkan sıvı kendi e-sigara piyasası içinde "likit" olarak adlandırılmaktadır. Likit, değişik oranlarda VG (Vegetable Glycerin), PG (Propilen Glikol), aroma, sıvı nikotin ve saf su karışımından oluşur. VG buhar miktarını artırıcı etki yaparken, PG içimde "boğaza vurma" etkisi tabir edilen bir tesir sağlamaktadır. Aromalar ise hissedilen tadı sağlamakta ve bu nedenle önemli bir rol oynamaktadır. Nikotin hiç konmayabileceği gibi genellikle değişik oranlarda kullanılanları tercih edilmektedir. Gün içinde normal sigarayı çok içenler için, yüksek nikotin oranıyla başlayıp, gittikçe azalan nikotin oranına düşülmesi, sıkça verilen bir tavsiyedir.
 
       Çok farklı çeşitlerde e-sigara modeli olup, her geçen gün modeller değişmekte ve gelişmektedir. Ana bileşeni pildir Değişik mAh piller olup, genellikle 450 - 650 - 900 - 1100 - 1300 mAh olanları yaygındır. Pilin saatte verdiği miliamper değeri arttıkça bekleme süresi uzamakta fakat buna karşın, ebatı da büyümektedir. Genellikle şarj edilebilir Li-Ion piller üretilmekte ve bu pillerin kalitesine göre 200 ila 400 dolum kadar ömrü olduğu söylenmektedir. Fakat kalitesini bilmeden aldığımız bir e-sigara pilinin çok kısa sürede bozulmayacağının da bir garantisi yoktur.
 
       Likitler, genelde kartuş, cartomizer, clearomizer ya da atomizer vs şekillerde adlandırılan bileşenin içinde yer alır. Yani esas olarak e-sigara pil ve buharlaştırıcı olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Buharlaştırıcı hep farklı isimler alsa da ana işlev olarak, içinde rezistans teline sarılı olan ve likiti çekme görevi gören fitili barındırmaktadır.  Biz her ne kadar yukarıda hep dolum yapılabilen türden bahsetsek de, e-sigaraların kullan at modelleri de vardır. Boyu bir kalem boyundan, bir karışa kadar varan yeniden doldurulabilir sigara modellerinden başka, diğer gerçek sigara görünümlü e-sigaralardan bir örnek görüntü aşağıda yer almaktadır.
       Likitin içindeki üzeri iplikçik fitille sarılı rezistans telinin bataryadan gelen akımla ısınıp, likiti buharlaştırması sonucu, gerçek dumana benzer buharın ağızlık vasıtasıyla içimize çekilebilmesi şeklinde bir çalışma mekanizması vardır. Isınan telin soğumasına fırsat vermeyecek şekilde sık nefes çekimi, tel etrafındaki fiitilin sıcak etkisi ile özelliğini kaybedip, ağzımıza yanık tadı gelecek bir durum oluşturması, kaçınılmaz sonuç olacaktır. Bu nedenle, likiti yeniden doldurulabilir e-sigaralarda art arda sık nefes çekmek yerine aralıklarla nefes çekmek, fitilin ömrünü uzatacaktır.

 
 

Elektronik Sigaranın Tarihçesi:

 
       E-sigara fikrinin ortaya çıkışını -bundan yarım asır kadar önce- 1963 yılında Herbert A. Gilbert 'in ABD Patent Ofisi'ne yaptığı "dumansız sigara" patent başvurusu olarak kabul edebiliriz. Yeni ve karmaşık bir fikir olduğu için patentin alınabilmesi ancak iki yıl sonra mümkün olmuştu. Patent alımı sonrasında bir çok şirket bu konuya ilgi göstermiş ancak seri üretimi ve satışı konusunda bir sonuca varılamamıştır.


Herbert A. Gilbert tarafından 17 Ağustos 1965 tarihinde patenti alınan, 'Dumansız Sigara'

       2000 yılında ise Hon Lik isimli bir Çinli eczacı, şimdiki elektronik sigaraya en yakın olanını icat etmiştir. Günümüzdeki elektronik sigaraların temeli bu icada dayanmaktadır. 2004 yılı mayıs ayında Çin'de ilk elektronik sigara satışı başlamıştır. Hon Lik ilerleyen dönemlerde Golden Dragon Holdings isimli şirkette çalışmaktadır. Şirket elektronik sigara işinde gelecek gördüğü için olsa gerek, ismini 'sigarayı andıran' anlamına gelen "Huyan" olarak değiştirmiştir. 2005 - 2006 yıllarında e-sigaranın başka ülkelere de ithalatı başlamış ve 2007 yılında ilk uluslararası elektronik sigara patenti alınmıştır.
 
       Esasen e-sigaranın ülkemizde tanınmaya başlanması ilk olarak 2006 - 2007 yıllarına rastlar. Bu tarihlerde ülkemize ithalini yapan firmalardan biri ürünleri haşere ilacı adı altında yurda soktuğu için dikkat çekmiş ve gerek zararlı olup olmadığı yetkili bir kurumca araştırılmamış olması nedeniyle, bilimselliği yeterli görülmediğinden ve gerek özendirici yönü olduğu düşünülmesinden, 2008 yılında ülkemize ithali yasaklanmıştır. Uzunca bir süre gündemde olmamasına rağmen, 2012 yılından itibaren ülkemizde yeniden talep görmeye başlaması ve eskiye göre çok gelişen modelleriyle, değişik yollardan yine yurda girmeye başlamış ve kullanımı günden güne yaygınlaşmaktadır.