12 Temmuz 2016 Salı

Reklam Alanı
Deneme amaçlı olarak, belirli süre için reklam alınacaktır.
Web sayfa adresinizi ya da iletişim bilgilerinizi sayfamızda yayınlayabiliriz.
Lütfen düşündüğünüz uygun reklam bedeli ile e-posta adresimizden iletişim kurunuz.
Beğeni bildiren geri dönüşleri ve önerileri için, tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.


Önemli not: Geçmişte yabancı ülkelerden sipariş edilip kargo vasıtası ile yollanan elektronik sigara ve yan ürünleri gümrük girişinde takılmakta ve konu çok yeni olduğu için alıcısına teslim edilmemekteydi. Konuya ilişkin yaptığımız araştırmaya dair doğru bilgilendirmenin sitemizde 13/03/2013 tarihinde yayınlanmasından sonra, bu durumdan mağdur olanların sitemizdeki yazıyı referans göstermeleri sonucu, ilgili gümrük yetkililerinin de takdirleri ile birlikte, artık gümrük geçişine dair sorun aşılmıştır.
 
Geçmişte bu konuya dair teşekkürlerini bildiren ziyaretçilerimize biz de ilgileri için teşekkür ederiz.


Hangielektroniksigara.com yönetimi

19 Ocak 2014 Pazar

Joyetech eRoll, elektronik sigara inceleme


Joyetech eRoll


 
       Kutu içeriği: Şarj kutusu, usb kablo, duvar adaptörü , yedek batarya, batarya-kartuş-atomizer kombinesi, 2 adet atomizer başlığı, 2 adet yedek kartuş, kullanma kılavuzu.

 
       Kullanım için: Kartuşu doldurup atomizere yerleştirip koniyi takıp çevirerek takıyoruz ve en son gövdeye geçiriyoruz.
 
       Temizlik işlemi: PG içine her akşam uykuya gitmeden önce atomizeri atmalıyız ve sabah çıkarmalıyız. İsteyen alkolle de temizlik yapabilir.
 
       Kartuşun dar olmasına rağmen, duman performansı oldukça iyi. Kartuşun az kapasiteli olması bir eksi yön. Bu nedenle yanımızda likit taşımalıyız. Buhar birikerek içte terleme de yapıyor ve her gün ya da gün aşırı, bir kulak pamuğu çubuğu kullanarak iç terini almamız iyi olur.  Kullanmadığımızda ise şarj kutusuna koyup cebimizde taşıyabiliriz. Ufak olması bize son derece kolay taşınabilirlik avantajı sunuyor.

       'Hangi elektronik sigara' diye araştırırken buraya kadar geldiniz ve hazır eliniz değmişken sitemizde e-sigara tarihçesine de göz atabilirsiniz. Dumanınız bol olsun.

 

13 Mart 2013 Çarşamba

Elektronik Sigara ve E-Likitlerin Gümrük Girişi Hk

 

E-Sigara ve E-Likitlerin Gümrük Girişi Hakkında Bilgiler:

 
       Elektronik Sigara Gümrük Girişi Hakkında:

       2008 yılında elektronik sigaranın ülkemizde yasaklanmasına dair bir karar alınmış olmakla birlikte, bu yasağın içeriği madde madde ayrıntılandırılmadığı için, çoğu kez yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. "Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün elektronik sigaralar hakkındaki yazısı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusu." aşağıdaki gibidir.
 
 
Üzerlerine tıklayarak görüntüleri büyütebilirsiniz.

       Metninden de anlaşılacağı üzere, bu yasak elektronik sigara reklamına dairdir ve aynı zamanda o yıllarda üretilen 'kartuşlu' elektronik sigaraların, kartuşlarını ele almıştır. Günümüzde ise elektronik sigaraların buharlaştıcı kısımları atomizer, clearomizer vb. gibi isimler almış olup, kartuşlu sistemden farklı olarak, direkt sıvı içermemekte ve bu nedenle aynı duruma birebir karşılık gelmeyen -nikotinsiz ve sıvısız- bir aksam özelliği göstermektedir.
 
       İlgili metinde elektronik sigaranın kendisi 'tıbbi cihaz' ve o zamanki modellerde kullanılan kartuşların ise 'tıbbi ürün' statüsünde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. (Kartuşlu elektronik sigara üretimi günümüzde halen mevcuttur.)
 
       İster nikotinli ve ister nikotinsiz olsun bu ürünler 4207 sayılı kanunun kısıtlama ve yasakları kapsamında değerlendirilmesi yönünde karar alınıp; Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır. Yani buradaki yasaklar kullanım alanı ve mekanlarına dair kısıtlamaları içermektedir.

       Dolayısıyla 'tıbbi cihaz' kapsamında yer alan 'kartuşsuz' ekipmanın gümrükten geçmesine dair, buraya kadar herhangi bir yasak yoktur.
 
       İlgili metinde, içinde barındırdığı sıvı nedeniyle kartuşlara ilişkin kısıtlama getirilmek istenmiş 'kartuşun' ve nikotinsiz ve zararsız olduğu ancak ilgili birim tarafından onaylanırsa, ithalinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Buna karşın ilgili metinde tıbbi cihaz statüsünde olan elektronik sigara ithaline ilişkin bir yasaklama ifadesi yer almamaktadır. Bu durumda ithalinde dikkat edilmesi gereken ürünün sadece kartuş olduğu ve ancak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca onaylanması koşuluyla yurda girebileceğini açıkça görüyoruz.
 
       Metnin devamında ise elektronik sigaranın tıbbi cihaz kapsamında değerlendirebileceği ve ama bakanlığa henüz bu yönde bir başvuru olmaması nedeniyle hem elektronik sigara ve hem de kartuşlarının eczaneler dahil, satışına müsaade edilmemesi yönünde karar alındığını görüyoruz. Her ne kadar yurt içinde satışı yasak olsa dahi -hediye ya da kişisel kullanım amaçlı olarak- ithaline ya da yurda girişine ilişkin bir yasak yoktur. Yurda girmesine ilişkin bir yasaklama ifadesi olmayınca, kartuşsuz e-sigaranın gümrük geçişinde bir kısıtlama olması söz konusu olamaz.. Bu durumda yurt dışından gelen -kartuş harici- elektronik sigara ve aksamlarının alıcısına teslim edilmesinde bir yasaklama ya da sakınca yoktur. Bu yönde bir karar yoktur. Yasaklama sadece satışına ilişkindir.
 
       İzinsiz satılan elektronik sigara ve kartuşlarının ise 1262 sayılı kanunun 19. maddesi ve ek 6. maddesine göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
 

       İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (Bahsi geçen maddeler)
 
       Kanun Numarası: 1262
       Kanun Kabul Tarihi: 14/05/1928
       Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1928
       Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 898
 
       Madde 19 - (Değişik madde: 04/01/1943 - 4348/1 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./43.mad)
 
       Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arzeden veya sattıranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi oldukları takdirde, beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi olmadıkları takdirde, binbeşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde 18 inci maddede yazılı ceza tatbik olunur.
       Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur.
 
       Ek Madde 6 - (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./46.mad)
       Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinde tanımlanan kabahatlerin konusunu oluşturan müstahzarlara elkonularak, bunların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

*   *   *

TDK 'ya göre müstahzar sözcüğünün anlamı:
       müstahzar
       sıfat eskimiş Arapça musta§øar
       1. sıfat Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
       2. isim, tıp (***) Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan ticari ilaç, preparat

*   *   *

       E-Likit'lerin Gümrük Girişi Hakkında:
 
       1262 sayılı kanun okunduğunda, e-likitlerin de müstahzar kapsamında olması nedeniyle ruhsatsız olarak imali ve satışı yasaktır. Altındaki ifadede ise "ruhsatsız olarak ticari amaçla ithal etmek yasaktır" deniliyor. Yani ticari amaç olmaması halinde ruhsatsız olarak gümrükten geçmesinde sorun yok. Eğer gümrükten geçişi sonrasında ticari amaç ve satışı tespit edilirse, bu durum kaçakçılık suçu oluşturuyor ve bu suçu işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunuyor.
 
       Yani eğer gümrükten kartuş geçirmek istersek bunun için ilgili birimden onayının alınması gerekir. Fakat ticari amaç olmayıp, kişisel amaçlarla müstahzar söz konusuysa gümrükten geçişinde herhangi bir yasal engel yoktur.
 
       Sonuç: Anlaşılan odur ki, gümrük kontrolünde kartuşsuz elektronik sigara ve e-likit geçişinde yasal bir engel yoktur. Eğer sorun yaşıyorsak, bu durum ilgili birimdeki yetkililerin eksik bilgi ile birlikte, yanlış anlama ve yorumlamalarından kaynaklanmaktadır. Hukuki bir dayanağı yoktur.
 
       Bu durumda, gümrükten;
       - Kartuşsuz elektronik sigara girişinde yasal sakınca yoktur. Özel bir izin ya da onay gerekmez.
       - E-likit girişinde yasal sakınca yoktur. Özel bir izin ya da onay gerekmez. (Satışı yasaktır.)
       - E-sigara kartuşu ya da kartuşlu elektronik sigara girişi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından alınacak raporlarla, kartuşun sıvısının nikotin içermediğinin ve zararsız olduğunun teyit edilmesi ile mümkündür.

       Yeni bir düzenleme yapılana kadar, 13 Mart 2013 tarihi itibarıyla durum bu şekildedir.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle herhangi bir ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Amaç bilgi paylaşımıdır. Keyifli içimler.
 

2 Mart 2013 Cumartesi

En iyi e-likit hangisi? E-likit nereden alınır?Neden Bilindik Yerden Alınmış Kaliteli E-Likit Kullanmalıyız?

  
       E-sigara kullanmadan önce okuduğum kaynaklarda e-likit için "Çin üretimi e-likit kullanmayın, içinde ne olduğu belli değil" ya da "Yerli e-likitler genellikle merdiven altı tabir edilen üretim olduğu için, kullanmak sakıncalı" türü yazılar görüp, çok da önemsemiyordum. Ama neden önemsenmesi gerektiğini gerçek ürün satıyormuş gibi bir izlenim yaratan Türk internet sitesinden alışveriş yapınca anladım.
 
       Daha ilk e-sigara deneyimimde, bilindik bir markanın sıfır nikotinli Virginia tütününü sipariş ettim ve elime geçtiğinde bunu Çin malı bilindik bir markanın yüksek nikotin oranlı tütünüyle harmanladım. Amacım nikotin miktarını orta düzeye getirmekti. İçimlerde genellikle ağzımda acı bir tat kalıyordu. Ben bunu Çin malı e-likitin kötü olmasına bağlayarak bir süre devam ettim. Zaten az kullanıyor ve çok nefes çekmiyordum.
 
       On gün kadar sonra bir gece bolca içmiştim ve sanki nefesim bile daralmıştı. Sabah uyandığımda hala bir nefes tıkanması hissi, derin nefes alamama gibi sorunum vardı ve sanki akciğerlerimde belli belirsiz ağrımsı bir rahatsızlık hissediyordum. İki gün elektronik sigaraya hiç dokunmadım ve sonra yeni bir atomizere sadece güvendiğim markanın, Türk sitesinden aldığım e-likitini doldurdum. Deneme olarak 5-6 nefes çektim ve dilimde yine acılık hissi ile birlikte içimi bıraktım. Zaten bu defa ciğerlere çok çekmemiş, dumanı daha çok ağzımda yuvarlamıştım.
 
       Saatler geçtikçe dilimdeki damağımdaki acılık hissi, zehirlenme belirtisi gibi abartılı bir şekle gelmiş, tarif edilemez bir rahatsızlık vermeye başlamıştı. Belki geçer umuduyla bir şeyler yiyip içmem dahi fayda etmiyordu. Yaklaşık bir gün bu kötü rahatsızlığı hissettim. Bu arada ürünün şişesinin üzerine baktığımda, etiketin gerçek gibi durmadığını da fark ettim.
 
       İşte bu ne olduğunu bile bilmediğimiz, para kazanmak amacıyla içine her bir şeyi katıp, belki kendi bile denemeden üreten üreticilerden e-likit almanın sakıncasını bu olumsuzlukları yaşadıktan sonra anladım. Bir de ilk deneyimler olduğu için, kullananın e-sigara kullanmaya tövbe edip, gerçek sigaraya dönmesini bırakın, insanın hayatını tehlikeye sokacak olumsuzluklarla dahi karşılaşılabilir.
 
       Bütün bunları aktardım ki, siz de benzer olumsuzlukları yaşamayın ve baştan tedbirli olun. Çin üretimi ve merdiven altı tabir edilen ürünlerden kesinlikle uzak durun. Evet isterse Çinliler her şeyin en iyisini de yapabiliyor ama genel mantaliteleri bu yaklaşıma uygun olmadığı için, ciğerlerimize kadar çektiğimiz buharın ne olabileceği hakkında hiç bir fikrimiz yok. Aynı şekilde yerli fırsatçılar da para kazanabilecekleri bir faaliyet alanı bulunca, hiç bir şeyi önemsemeden, hazırladıkları karışımın içine olmadık her şeyi koyabilir. Dakikalar içinde ve birkaç solukta bu belki de zehir özelliği taşıyan aromalarla karıştırılmış, ne olduğunu bilemediğimiz sıvılar nedeniyle ciddi zarar görebiliriz.
 
       Bu nedenlerle e-likit alışverişimizi, taklitlerden de korunmak amacıyla kaliteli orijinal ürün satan bilindik yabancı sitelerden yapmalıyız. Elimde çokça e-likit satıcısı linki vardı ama "hangi e-likit" diye soranlara, ben aşağıda sadece güvenilir satıcıların web sayfası satış linklerini sizlerle paylaşıyorum. Keyifli içimler.
  

En iyi e-likit satış siteleri ve e-likit seçimi:

 
ToscanaMall: (Genel-Karma) Dünyanın her yerinden, en iyiler sayfası;

Toscana alışverişinizde ürünün gümrükte takılmaması için, şu notu ekleyebilirsiniz:

''Please do not stick your label on the package and bottle as Toscana Mall.''

Böylece ürün paketine 'Toscana Mall'dan geldiğine dair bir yazı eklemeyeceklerdir.


Johnson Creek:

ALIEN VISIONS E-JUICE:

Halo PURITY:


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Anlatımlar ve linkler reklam maksatlı değildir. Amaç bilgi paylaşımıdır. Dumanınız bol olsun.

1 Mart 2013 Cuma

scscscsc'den, Kaliteli E-Sigara Seti Tavsiyesi

V2 Vamo VV / VW Mod, Paslanmaz Çelik E-sigara

scscscsc'den, Dört Dörtlük Elektronik Sigara Seti Tavsiyesi:

 
       Ürün tek parça set halinde olup, gereksinim duyulabilecek diğer yedek bileşenler ve e-likit OceanVapor'dan -yani tavsiye edilenlerin tamamı aynı siteden- önerilmiştir.
 
E-sigara set: $39,99 (e-likit hariç, tam set fiyatı)
 
       Set bileşenleri: 1 adet vv Vamo gövde, 2 adet 18350 pil, 2 adet Vivi Nova clearomizer, 1 adet şarj cihazı ve 1 adet kullanım kılavuzu.
 *  *  *
 

Yedekler ve E-Sigara Sıvısı: 

 
Buharlaştırıcı: $2,20 (birim fiyatı)
 
 


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Anlatımlar ve linkler reklam maksatlı değildir. Sadece bilgi paylaşımı hedeflenmiştir.
 

27 Şubat 2013 Çarşamba

Adnan TOYUNÇ'dan, Toplama Yarı Profesyonel Set

 
Pil ve şarj cihazı


Adnan TOYUNÇ'dan Toplama Yarı Profesyonel E-Sigara Seti:


       Kaliteli bir kombinasyon oluşturmak amacıyla, ürünler farklı sitelerden toplanmıştır.

Pil: Siteye üye olunduğunda fiyat: $33.49

Atomizer: (İki adet alınması tavsiye olunur) Birim fiyat: £10.95

Coil head: (1 coil head tahmini 1 - 2 hafta keyifli kullanım sunar) Birim fiyat: £2.25

Şarj cihazı: Batarya ile birlikte geliyor, ihtiyacınız yok.

E-Likit: Keyfinize göre bu siteden seçebilirsiniz. €3.69 - €4.40 - €5.50 - €6.95 - €7.90 - €9.95 gibi fiyatlar var.
*  *  *

       Adnan Toytunç, likit kullanımında seçici olunmasını öneriyor. Çin üretimi e-likitler genellikle 'merdiven altı' (üretimi) tabir edilen ürünler olduğu için, kullanıcıların bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyor. Bu nedenle, içeriği ve üretim şartları belli olmayan Çin üretimi e-likitlerden kesinlikle uzak durulması konusunda özellikle hassas davranmamızı öneriyor. Önemli bir noktaya dikkatimizi çektiği ve paylaşımları için teşekkürü borç biliyoruz.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Amaç bilgi paylaşımıdır.
 

26 Şubat 2013 Salı

Abdullah AKSOY'dan Toplama E-Sigara Seti Tavsiyesi


 

Abdullah AKSOY'dan TinyDeal, Toplama E-Sigara Seti:

 
Pil: $10.83
 
Atomizer: $7.51
 
E-Likit: $2.86
Önemli not: Merdiven altı tabir edilen, içeriği belirsiz, Çin malı e-likitler aslında tavsiye edilmiyor. Ancak aynı siteden tek sipariş paketinde tüm ihtiyacın bir arada olması düşüncesinden hareketle burada bu e-likit tavsiyesine de yer verildi.

Atomizer içi yedeği: $3.74
 
Şarj cihazı: $2.10
  
*  *  *
 
Alternatif atomizer: $2.61 (Yukarıdakine daha ucuz ancak haznesi daha küçük)

Değerli paylaşımları için Abdullah arkadaşımıza teşekkür ediyorum.


       Not: Sitemizin herhangi bir ticari amacı ya da tanıtım kaygısı yoktur. Bu nedenle ürün beğendirme ve/veya sürümünün sağlanması amacı da yoktur. Amaç bilgi paylaşımıdır.